Voorwaarden Volksuniversiteit Amstelland | Platform-C
Platform-C

Bestellijst

Geen bestellingen

Voorwaarden Volksuniversiteit Amstelland

Platform C | Volksuniversiteit Amstelland
Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk vanaf het moment dat het programma-aanbod online staat. Er kan uitsluitend via de website worden ingeschreven met iDeal betaling. Voor wie dit niet mogelijk is kan een uitzondering worden gemaakt in de vorm van een pinbetaling, dit graag na telefonisch overleg met onze administratiebalie 020-647 14 57.

Amstelveenpas
Op vertoon van een geldige Amstelveenpas ontvangen houders een korting van 50% op het cursusbedrag. Zij kunnen zich, na telefonisch overleg met de administratiebalie, aan de balie op de begane grond komen inschrijven en betalen met pin.   

BTW
Vermelde cursusprijzen zijn inclusief BTW, indien BTW van toepassing is.

Plaatsing en doorgaan cursussen
Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Een bevestiging van de inschrijving wordt per e-mail verstuurd zodra deze verwerkt is. Indien een cursus vol zit is Platform C gemachtigd het maximum aantal deelnemers met maximaal 2 te verhogen. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn heeft Platform C het recht een cursus te annuleren of alleen onder gewijzigde voorwaarden door te laten gaan.

Kosteloos annuleren
Kan alleen schriftelijk tot een week (7 dagen) voor aanvang van de cursus. Daarna is annuleren alleen mogelijk in geval van ziekte of verhuizing buiten de regio, een schriftelijk bewijs moet worden meegeleverd. De maximum restitutie is 50%.

Restitutie bij volboeking of annulering
Als een cursus is volgeboekt of geannuleerd zal het reeds betaalde cursusgeld binnen 14 dagen worden gerestitueerd. Indien Platform C zich genoodzaakt ziet een eenmaal gestarte cursus door onvoorziene omstandigheden te annuleren, zal restitutie naar rato plaatsvinden.

Kosten (les)materiaal
Kosten van (les)materiaal, zoals boeken, creatieve materialen of anderszins, zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Wij adviseren om pas over te gaan tot aanschaf van lesmateriaal/boeken als zeker is dat de cursus doorgaat, hierover ontvang je een bevestiging. 

Toelating cursus
Men kan zich in principe voor alle cursussen inschrijven. Wel is de docent bevoegd een bindend advies te geven voor overplaatsing naar een andere cursus, als tijdens de eerste lessen blijkt dat de cursist niet het vereiste niveau heeft om de cursus binnen redelijke termijn te volgen. Cursisten die herhaaldelijk de les verstoren of huisregels overtreden kan de toegang tot de cursus worden geweigerd; er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie van het lesgeld plaats.

Calamiteiten
Indien er sprake is van calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, overmacht, een epidemie en andere uitzonderlijke omstandigheden, waardoor er geen fysieke lessen gegeven kunnen worden, dan biedt Platform C alternatieve lesvormen aan, bijvoorbeeld via instructies/huiswerk en/of online lessen. Wanneer Platform C geen alternatief aanbiedt, komen uitgevallen lessen in aanmerking voor restitutie. Platform C is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

Cursusresultaat
Platform C kan niet garanderen dat een cursist het beoogde resultaat behaald. Echter, alles wordt in werk gesteld om de kwaliteit van de cursussen te waarborgen.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Platform C kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen aan personen en/of bezittingen, ook niet voor verlies van eigendommen tijdens activiteiten georganiseerd door of namens Platform C.