Over ons | Platform-C
Platform-C

Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

Platform C
Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen Amstelveen zijn nu samen de nieuwe culturele hotspot van Amstelveen: Platform C.

Bij Platform C krijgt iedere deelnemer, jong en oud, de kans om het beste uit zichzelf te halen op het gebied van muziek, dans, theater, educatie en kunst. Zo worden er cursussen en workshops gegeven en is er een podium waar je alles wat je leert met anderen kunt delen. Platform C is ook dé plek waar iedereen, ongeacht vooropleiding, de mogelijkheid heeft zich verder te ontwikkelen, in de breedste zin van het woord. Denk aan taalcursussen, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen en natuurlijk toneel-, dans-, piano- of saxofoonles. Alle cursussen, workshops en lezingen worden gegeven door deskundige en ervaren docenten en sprekers. Je kunt hier ook aantrekkelijke kunst lenen, tegen eerlijke tarieven en is er een ruime keuze in design en cadeauartikelen zoals sieraden, glas, keramiek en sculpturen. Bezoek de website van Platform C voor meer informatie.

Missie
Platform C wil alle mensen in de stad Amstelveen en de regio Amstelland in staat stellen zich optimaal op het brede vlak van kunst, kennis en cultuur te ontwikkelen. Ongeacht herkomst, achtergrond, levensfase en andere omstandigheden. Want in de 21ste eeuw zijn communicatieve, creatieve en culturele vaardigheden doorslaggevend voor succes en geluk. Dit voor iedereen bereikbaar maken is onze missie. Platform C vergroot de toegankelijkheid van kunst, kennis en cultuur en opent de deur naar de kracht van verbeelding en creativiteit. Gericht op individuele verrijking én op vergroting van het vermogen mee te doen aan de samenleving.

Platform C is de plek waar je samen werkt aan een compleet en kleurrijk leven!

Historie

Volksuniversiteit Amstelland | cursussen talen, creatief en leren
De Volksuniversiteit vindt haar oorsprong in Engeland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
De eerste Nederlandse Volksuniversiteit is in 1913 in Amsterdam opgericht door Prof. dr. S.R. Steinmetz en stelde zich tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de inwoners van Nederland, ongeacht hun afkomst, hun religieuze of politieke overtuiging. Zijn drie uitgangspunten (neutraliteit, toegankelijkheid en breed aanbod) zijn nog altijd de pijlers waarop de volksuniversiteiten hun activiteiten ontplooien. De Amstelveense dependance van de Volksuniversiteit Amsterdam werd in 1973 zelfstandig en is inmiddels uitgegroeid tot één van de middelgrote volksuniversiteiten van ons land.

Muziek en Dansschool Amstelveen | cursussen muziek, dans en theater
De Muziek en Dansschool Amstelveen is in 1952 opgericht. In het begin bestond het onderwijs vooral uit algemene muzikale vorming, maar na een paar jaar deed ook het instrumentaal onderwijs zijn intrede. Vanaf de jaren ’80 konden leerlingen met een instrument starten zodra zij er fysiek tot in staat zijn. Het was een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de school die leidde tot het ontstaan van een grote afdeling voorbereidend instrumentaal onderwijs. Ook de afdeling pop/jazz heeft zich vanaf dat moment snel ontwikkeld. Begin jaren ’90 is de dansafdeling er bij gekomen en een decennium later vond de rap groeiende school huisvesting aan het Stadsplein.

Kunstuitleen | kunst lenen en kopen
Beeldend kunstenaar Pieter Kooistra heeft halverwege de jaren vijftig in Amsterdam de kiem voor het fenomeen kunstuitleen gelegd. Naast zijn praktijk als beeldend kunstenaar had hij gedreven ideeën over hoe de wereld eruit zou moeten zien. Kunst moest in zijn ogen niet voorbehouden zijn aan een kleine elite maar voor iedereen bereikbaar. Om dat idee concreet in praktijk te brengen leende hij kunstwerken van hemzelf en van collega’s uit. De ‘kunstuitleen’ was geboren. De Stichting Beeldende Kunst Amstelveen (Kunstuitleen Amstelveen) is in 1986 opgericht en uitgegroeid tot een vaste speler in het Amstelveense culturele leven.