Corona protocollen en FAQ's (veelgestelde vragen) | Platform-C
Platform-C

Bestellijst

Geen bestellingen

Corona protocollen en FAQ's (veelgestelde vragen)

Corona protocollen:

Protocol cursisten 
Protocol medewerkers 

FAQ's (veelgestelde vragen):

1 – Welke maatregelen heeft Platform C getroffen in het gebouw?
Door het hele gebouw bevinden zich looproutes om 1,5 m afstand te kunnen houden. Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig bij de entree en in alle lokalen. Ons luchtverversingssysteem voldoet aan alle eisen: alle ruimten zijn voorzien van gescheiden invoer en afvoer van lucht. Er wordt geen lucht gecirculeerd. Na afloop van iedere les wordt met open ramen geventileerd. In de lokalen wordt tussen de tafels een afstand van 1,5 m gehanteerd. Bij binnenkomst is registratie en een gezondheidscheck verplicht.

2 - Indien een docent of leerling/cursist van Platform C positief wordt getest, wat gebeurt er dan? Hoe word ik geïnformeerd?
Ben je als leerling/cursist positief getest, of maak je deel uit van een huishouden waarin een van de leden positief is getest, meld je dan zo spoedig mogelijk af voor de betreffende les(sen). Dat kan telefonisch (020-647 14 57) of per mail (info@platform-c.nu).
Een positief geteste leerling/cursist wordt verzocht thuis te blijven en de overheidsregels die op dat moment gelden inzake quarantaine in acht te nemen. Ditzelfde geldt voor onze docenten. Als hiervan sprake is, worden leerlingen/cursisten direct geïnformeerd. Platform C volgt de richtlijnen van het RIVM. Aanvullend gelden de richtlijnen vanuit Cultuurconnectie, KNMO en de Veiligheidsregio.

3 - Mogen ouders mee het gebouw in?
Om de drukte in het gebouw te beperken worden ouders verzocht zich zo weinig mogelijk in het gebouw te begeven gedurende de reguliere lessen van zoon(s) en/of dochter(s). Het is dus wenselijk om leerlingen/cursisten beneden voor de deur af te zetten en daar ook weer op te halen. Nader aan te geven groepen leerlingen/cursisten worden door de docent opgehaald. Bij voorspeelavonden zijn twee gezinsleden per leerling toegestaan. 

4 - Is er door die 1,5 meter afstand minder ruimte in de klassen? Zijn de lessen daardoor inhoudelijk ook anders?
Bij alle lessen (voor leerlingen/cursisten vanaf 12 jaar) wordt 1,5 meter afstand in acht genomen. Om deze afstand bij grotere groepen te kunnen waarborgen worden lessen zonodig in een groot lokaal ingepland. Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen. 
In principe heeft de 1,5 m-regel geen invloed op de kwaliteit van de lessen, al zullen specifieke groepsactiviteiten zoals face to face converseren (taallessen) worden aangepast op basis van de regels.

5 - Wanneer Platform C tijdelijk haar deuren moet sluiten, worden de lessen dan op een andere manier aangeboden?
De lessen worden tijdens een eventuele lockdown zoveel mogelijk voortgezet als ‘lessen-op-afstand’ (online of als een combinatie van online/video), op dezelfde dagen en tijden. Voor online lessen wordt gebruikgemaakt van Zoom, Skype en/of Teams. Dit alles in goed overleg tussen docent en leerling/cursist. Mocht dat door onvoorziene/bijzondere omstandigheden of door de aard van de lessen niet mogelijk zijn, dan vindt restitutie van het lesgeld plaats.
Uit een door ons gehouden enquête onder leerlingen van Muziek-en Dansschool Amstelveen blijkt dat online-lessen in combinatie met op maat gemaakt videomateriaal als een goed alternatief worden ervaren.

6 - Kan ik mijn lessen ook stopzetten en mijn geld terugkrijgen als de lessen (tijdelijk) niet meer in het gebouw gegeven kunnen worden?
Hoewel we ons goed beseffen dat live-onderwijs de meest ideale vorm van lesgeven is, zijn onze online lessen een acceptabel alternatief, mocht het noodzakelijk zijn daarnaar uit te wijken. Biedt Platform C dit als alternatief aan, dan kun je geen aanspraak maken op restitutie. Onze online lessen voldoen aan de richtlijnen voor digitaal onderwijs, opgesteld door de brancheorganisatie Cultuurconnectie.